Projekt Reko

Click here to edit subtitle


REKO arbetar för utvecklande av nyskriven dramatik inom flera olika genrer och för olika publiksegment.

Pjäserna uppförs på de finlandssvenska teatrarna både i Helsingfors och i regionerna under åren 2015-2017.

Projektets strategiska betydelse är att stärka det svenska teaterfältets kompetens och vilja att göra högkvalitativa föreställningar av dramatik skrivna på svenska i Finland. Genom mångfald, kvalitet och synergi av hela teaterfältets kompetens vill vi väcka också den breda publikens intresse för nyskriven dramatik. Vi vill skapa en positiv spiral i vilken ökad kompetens och bredd och djup i den nya dramatiken leder till bättre föreställningar -> leder till en större publik -> leder till teatrarnas insikt att inhemsk dramatik kan vara både en publikt, konstnärligt och ekonomiskt hållbar del av teatrarnas repertoar. Allt detta i sin tur leder till en kontinuitet, vilket är en förutsättning för att den finlandssvenska dramatiken ska kunna stå i relevant dialog med sin samtid.