Projekt Reko

Click here to edit subtitle
Aktuellt just nu:

Kull 2 är färdiga med versioner 3 - vilka lästes av skådespelare under workshop i maj 2016 - och skriver för närvarande på versioner 4.

Kull 3 inleder sitt arbete den 1 september med Kick-off och Story Supervision i dagarna fyra. Dessa dagar leds i olika etapper av David Cotiss, Rebecca Gould, Barbro Smeds och Harri Virtanen. Därtill intervjuas författaren Saara Turunen av dramaturgen Marianne Möller. Denna intervju sker fredagen 2.9 klockan 15-17 på Teak och är öppen för allmänheten.


REKO
kommer
och
tvingar
dig
att
älska
nyskrivet
drama

svenska
i
Finland!!