Projekt Reko

Click here to edit subtitle
Aktuellt just nu:

Rekos kull 3 har nu haft sin workshop gällande tredje versionerna som förtjänstfullt blivit höglästa av skådespelare för deltagarna, handledarna samt representanter av de engagerade teatrarna.

REKO
kommer
och
tvingar
dig
att
älska
nyskrivet
drama

svenska
i
Finland!!