Projekt Reko

Click here to edit subtitle
Aktuellt just nu:

Kull 2 är färdiga med versioner 4, vilka läses under september och oktober av skådespelare knutna till de berörda teaterarna. Kull 3 inledde sitt arbete den 1 september med Kick-off och Story Supervision i dagarna fyra. Dessa dagar leddes i olika etapper av David Cotiss, Rebecca Gould, Barbro Smeds och Harri Virtanen. Därtill intervjuades författaren Saara Turunen av dramaturgen Marianne Möller. Nu i höst skriver kull 3 på sina första versioner......

REKO
kommer
och
tvingar
dig
att
älska
nyskrivet
drama

svenska
i
Finland!!